نبات اعلا گلپایگان

اولین کارگاه صنعتی تولید کننده نبات در منطقه

نبات اعلا گلپایگان

اولین کارگاه صنعتی تولید کننده نبات در منطقه

نبات اعلا گلپایگان با تلفیقی از تجربه گذشتگان و علم روز با بهره گیری از مرغوبترین مواد اولیه از ابتدای سال 1395 شروع به فعالیت نمود .
تولید و توزیع انواح نبات از جمله :
نبات زعفرانی 
نبات سفید
نبات نی دار
نبات تخت
شیره نبات و ...
 در بسته بندی و اوزان مختلف